The Clustered Prize-collecting Arc Routing Problem

En aquesta tesi s'introdueix un problema difícil d'enrutament per arcs, i es dona una solució polinòmica.

The CPARP