El llibre de bases de dades es troba en català i en espanyol

Bases de Dades Cartesianes (català)

Bases de Datos Cartesianas (español)